Dyma i gyhoeddi i bob aelod o Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe bod etholiad yn cael ei gynnal i lenwi rolau’r Swyddogion canlynol:

Swyddogion Llawn-amser

 • Llywydd
 • Swyddog Addysg
 • Swyddog Cymdeithasau a Gwasanaethau
 • Swyddog Chwaraeon
 • Swyddog Lles
 • Swyddog Materion Cymraeg

Swyddogion Rhan-amser

 • BME (Myfyrwyr Duon a Lleiafrifoedd Ethnig)
 • Swyddog yr Amgylchedd
 • Swyddog Moeseg
 • Ysgrifennydd Cyffredinol
 • Swyddog Rhyngwladol
 • Swyddog LHDT+ (Bae)
 • Swyddog LHDT+ (Singleton)
 • Swyddog Myfyrwyr Hŷn
 • Swyddog Ymwybyddiaeth Iechyd y Meddwl
 • Swyddog Myfyrwyr ag Anableddau
 • Swyddog Traws/Di-ddeuaidd
 • Swyddog Menywod

Amserlen yr Etholiad

 • Enwebiadau’n Agor: 25ain Ionawr 2021 am 11yb
 • Enwebiadau’n Cau: 19eg Chwefror 2021 am 3yp
 • Cyfarfod Ymgeiswyr: 19eg Chwefror 2021 (gorfodol i ymgeiswyr)
 • Dyddiad Cau Maniffestos: 23ain Chwefror 2021 am 11.59yh
 • Ymgyrchu’n Dechrau: 5ed Mawrth 2021 am 6yp
 • Pleidleisio’n Agor: 8fed Mawrth 2021 am 11yb
 • Pleidleisio’n Cau: 11eg Mawrth 2021 am 1yp
 • Dyddiad Cau Derbynebau: 11eg Mawrth 2021 am 3yp
 • Cyhoeddi’r Canlyniadau: 12fed Mawrth 2021

Os yw hyn yn swnio’n ddiddorol cliciwch YMA i weld y rhestr wirio ymgeiswyr a beth mae proses yr Etholiad yn ei olygu. Hefyd, gallwch ddod o hyd i ddiweddariad YMAar yr hyn y mae Swyddogion Rhan-Amser SUSU wedi bod yn ei wneud!

Ewch i swansea-union.co.uk/elections am ragor o wybodaeth.

 

12:58 pm

Posted In: Amrywiol

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University