Datganiad ar Ostyngiad Rhent ar gyfer Llety’r Brifysgol 13.01.21:

Mae’n bleser gennym gyhoeddi y bydd Prifysgol Abertawe’n cynnig gostyngiad rhent i fyfyrwyr yn Neuaddau Preswyl y Brifysgol (Campws y Bae, Tŷ Beck, Campws Singleton a Phentref Myfyrwyr Hendrefoelan) y gofynnwyd iddynt aros gartref a pheidio â dychwelyd i Abertawe o ganlyniad i gyfyngiadau Covid.

Gofynnir i fyfyrwyr cymwys gyflwyno cais am ostyngiad rhent am y cyfnod 4 Ionawr tan 15 Chwefror. Caiff anfonebau eu gohirio ar gyfer myfyrwyr yn Neuaddau Preswyl y Brifysgol tan 6 Mai. Sylwer, os ydych yn Neuaddau Preswyl y Brifysgol yn ystod y cyfnod hwn, ni fyddwch yn cael gostyngiad a gallwch dalu drwy eich cyfrif ar y fewnrwyd.

Byddwn yn e-bostio’r holl fyfyrwyr yn llety’r Brifysgol yr wythnos nesaf gyda rhagor o fanylion am gymhwysedd a sut i gyflwyno cais a sut bydd hwn yn cael ei weithredu.

Mercher Ionawr 13th, 2021

Posted In: Negeseuon

5 Comments

 • Abubakar says:

  Thanks for all your efforts in getting the rent reduced, any hope in convincing the authorities to reduce the tuition fees considering the fact that all lectures have been online, no lab attendance, no library etc?

 • Benjamin Jones says:

  Is it a 100% refund or only partial?

 • Diego D'agostino says:

  Good evening,

  I recently received the email concerning the reduction of rent from the 4th of January until the 15th of February. I wanted to ask if I will still have to pay the full rent in the upcoming days and then I will be given a refund, or shall I pay after completing the application for the reduction of rent?

  Thanks in advance for your help
  Diego D’agostino 2034665

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University