Y Diweddaraf am Ddychwelyd i’r Campws 01.02.21

Yng ngoleuni’r pandemig sy’n parhau, mae Prifysgolion yng Nghymru a Llywodraeth Cymru wedi adolygu’r sefyllfa bresennol o ran y cyfyngiadau symud ac maent yn gofyn i fyfyrwyr beidio â dychwelyd i’r campws tan ddiwedd y tymor  (26 Mawrth 2021).  Felly byddwn yn oedi addysgu wyneb yn wyneb ar gyfer y rhai nad oes rhaid iddynt fod yma ar gyfer eu rhaglenni nes yr adeg hon.

Rydym yn deall y bydd llawer ohonoch yn siomedig bod oedi cyn gallu dychwelyd i’r campws, ond hoffem eich sicrhau bod y Brifysgol yn ymrwymedig i wneud popeth y gall i’ch cefnogi yn ystod yr amser hwn a sicrhau eich bod yn parhau i dderbyn addysg o safon a diogelu gwerth eich gradd.

Beth mae hyn yn ei olygu i fyfyrwyr?

 • Peidiwch â dychwelyd i’r campws nes bod addysgu ar y safle yn ailddechrau ar gyfer eich cwrs, bod yn rhaid ichi wneud hynny at ddibenion ymchwil neu fod gennych chi amgylchiadau personol penodol.
 • Bydd yr addysgu’n parhau ar-lein ar gyfer y cyfnod estynedig newydd hwn, gyda swm cyfyngedig o addysgu wyneb yn wyneb yn parhau i’r rhai y gofynnwyd iddynt eisoes ddychwelyd a rhai ychwanegiadau newydd. Bydd eich Coleg/Ysgol yn cysylltu â chi’n fuan os bydd yn rhaid i chi ddychwelyd cyn 26 Mawrth.
 • Os ydych yn fyfyriwr ymchwil ôl-raddedig, dylech barhau â’ch ymchwil gartref lle bynnag y bo’n bosib.  Os yw’n hanfodol cael mynediad i’r campws ar gyfer eich ymchwil, erys yr un broses ar waith mewn Colegau ar gyfer cael mynediad i labordai a chyfleusterau eraill ar y campws.
 • Ar gyfer y myfyrwyr hynny sydd eisoes ar y campws, ein cyngor yw aros yma a sicrhau eich bod yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru. Byddwn yn parhau i’ch cefnogi chi drwy gydol y cyfnod hwn.
 • Os ydych yn cyfranogi mewn gweithgareddau ar y campws, trefnwch brawf llif unffordd.
 • Yn ddiweddar, mae’r Brifysgol wedi cadarnhau gostyngiad rhent i fyfyrwyr yn Neuaddau Preswyl y Brifysgol (Campws y Bae, Tŷ Beck, Campws Parc Singleton a Phentref Myfyrwyr Hendrefoelan) y gofynnwyd iddynt aros gartref a pheidio â dychwelyd i Abertawe oherwydd cyfyngiadau Covid.  Bydd y gostyngiad hwn yn cael ei ymestyn i fodloni’r amserlen newydd.
 • Mae ein gwasanaeth cymorth Covid dynodedig, MyUniSupport, ar gael i helpu gydag ymholiadau sydd gennych ac mae gennym amrywiaeth o ddarpariaethau ar gael i unrhyw un sy’n cael y sefyllfa bresennol yn anodd. Gweler ein tudalennau gwe dynodedig i gael mynediad at y gwasanaethau.
 • Mae’n bwysig rhoi gwybod i ni drwy e-bost yn MyUniSupport@abertawe.ac.uk os ydych yn cael prawf cadarnhaol am Covid, yn hunanynysu neu dan gwarantin, heb ystyried ble rydych yn byw ar hyn o bryd.

Byddwn yn parhau i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi o ran arweiniad gan Lywodraeth Cymru drwy e-bost, Cylchlythyr y Myfyrwyr a’n tudalennau gwe Cwestiynau Cyffredin dynodedig.

Wrth i’r pandemig barhau, mae’r Brifysgol yn gorfod gwneud penderfyniadau cyflym o ran canllawiau newydd gan y Llywodraeth ac rydym yn diweddaru ein myfyrwyr cyn gynted â phosib amdanynt. Hoffwn ddiolch i chi am eich amynedd a’ch dealltwriaeth.

Byddwch ddiogel a gofalwch amdanoch chi eich hun.

Llun Chwefror 1st, 2021

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

7 Comments

 • S. Melrose says:

  I understand the current situation, but my son was promised some blended learning on his law course, but so far he has only had online learning. There has been no campus activity, no face to face and this is set now to continue till after Easter, This will be be two terms of his first year at university with no face to face, and this current spring term he has been asked not to return at all. please explain to me exactly how this is better than doing a course through the open university which is £3000 cheaper

 • Shiny K says:

  You have mentioned that the reduction for the accommodation will be extended to meet the new timeframe. Does that mean if I decide to travel to the accommodation to stay after the 15th of Feb , I wouldn’t be eligible for the reduction from Jan 4th to Feb 15th . Please clarify whether it would be considered as two different timeframes.

 • Mohamed Abdul Wahid says:

  It was told that we should be at campus before summer or else we won’t be eligible for the psw visa? But now it’s not expected to be on campus till March 26. Could you explain about that.

 • Umar Raja says:

  Hi, I have heard that there is another rent reduction for the new time frame that we cannot go back to campus however I have not received an email about it and was wondering where I would be able to apply for this.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University