Mae’n ddrwg gennym orfod cyhoeddi na fydd digwyddiad Varsity Cymru yn cael ei gynnal eleni, er mwyn sicrhau diogelwch a lles ein myfyrwyr, ein staff a’n gwesteion.Welsh Varsity Shield

Deallwn fod y newyddion hyn yn siomedig; fodd bynnag, mae’r dirwedd ar gyfer chwaraeon yn ystod pandemig Covid-19 yn newid yn barhaus, ac felly bydd y prifysgolion yn ymdrechu i drefnu a chefnogi gweithgareddau chwaraeon, fesul camp, pan fydd canllawiau Llywodraeth Cymru a’r Corff Llywodraethu Cenedlaethol yn caniatáu hynny.

Rydym yn ddiolchgar i’n cymuned myfyrwyr am eu cefnogaeth barhaus ac edrychwn ymlaen at ddarparu Varsity Cymru cofiadwy yn 2022.

01:59 pm

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon, Amrywiol

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University