Ymgyrch Recriwtio Cwnstabliaid yr Heddlu

Dydd Llun 8fed Mawrth:  14:00 – 15:30South Wales Police Logo with 'Join Us' in different languages

Bydd Tîm Recriwtio BAME Heddlu De Cymru yn rhoi trosolwg o ymgyrch Recriwtio Cwnstabliaid yr Heddlu sydd ar y gorwel, yr hyn y gallwch chi ei ddisgwyl gan y swydd, pa gymwysterau y bydd eu hangen arnoch chi, a’r broses cyflwyno cais. Bydd swyddogion hefyd ar gael ar gyfer sesiwn Holi ac Ateb ar y diwedd.

Mae’r digwyddiad hwn ar agor i unrhyw un â diddordeb mewn plismona. Mae Heddlu De Cymru yn falch o feddu ar ymrwymiad cryf i sicrhau cydraddoldeb ac amrywiaeth yn yr Heddlu ac felly anogir y rhai o grwpiau a dangynrychiolir i fynychu’r sesiwn.

Cadwch eich lle:  https://employmentzone.jobteaser.com/en/events/97908-south-wales-police-police-constable-recruitment-campaign

Gwener Chwefror 19th, 2021

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Negeseuon, [:en]Swansea Employability Academy[:cy]Academi Cyflogadwyedd Abertawe[:]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University