Byddwch yn ymwybodol y bydd y ffordd i gyfeiriad y gogledd o’r campws sy’n rhedeg y tu ôl i adeiladau’r preswylfeydd ar gau o ddydd Llun 1af Mawrth tan ddiwedd y dydd ddydd Gwener 5ed Mawrth ar gyfer gwaith cynnal a chadw coed hanfodol – gweler y cynllun.

Os oes gennych chi ymholiadau neu bryderon ynghylch y gweithgarwch hwn, e-bostiwch: estates-customerservices@abertawe.ac.uk.

Ymddiheurwn am anghyfleustra a achosir a diolch am eich amynedd.

Ystadau a Rheoli Cyfleusterau

Mawrth Chwefror 23rd, 2021

Posted In: Newyddion Campws

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University