Mae ymchwil newydd gan wyddonwyr o Brifysgol Abertawe mewn cydweithrediad â gwyddonwyr ym Mhrifysgol Bryste ac yn Sefydliad Francis Crick yn Llundain wedi awgrymu y gallai deietau sy’n cynnwys llawer o’r siwgr ffrwctos atal systemau imiwnedd pobl rhag gweithredu’n gywir, mewn ffyrdd a fu, hyd yn hyn, yn anhysbys i raddau helaeth.

Ceir ffrwctos mewn diodydd siwgraidd, melysion a bwydydd wedi’u prosesu ac fe’i defnyddir yn helaeth wrth gynhyrchu bwyd. Fe’i cysylltir â gordewdra, diabetes math 2 a chlefyd yr afu brasterog nad yw’n ymwneud ag alcohol, ac mae ei ddefnydd wedi cynyddu’n sylweddol ledled y byd datblygedig dros y blynyddoedd diwethaf. Fodd bynnag, prin y bu’r ddealltwriaeth o effaith ffrwctos ar system imiwnedd pobl sy’n llyncu llawer ohono hyd yn hyn.

Darllenwch fwy yma.

 

04:45 pm

Posted In: Amrywiol, Llesiant

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University