Fel nifer o sefydliadau mawr eraill mae Trwyddedu Teledu yn darged amlwg i dwyllwyr. Mae nifer o negeseuon e-bost twyllodrus yn cynnwys nodweddion sy’n gwneud iddyn nhw edrych yn rhai go iawn, yn aml mae arwyddion y dylech chi gadw llygad amdanyn nhw sy’n datgelu twyllwyr. Isod mae rhestr o’r prif bethau i edrych amdanynt:

1. Pwy sy’n anfon y neges

Mae negeseuon e-bost go iawn gan Trwyddedu Teledu yn dod gan donotreply@tvlicensing.co.uk neu donotreply@spp.tvlicensing.co.uk.

2. Rhan o’ch cod post

Os ydych chi wedi rhoi manylion eich cod post i Trwyddedu Teledu, bydd eu negeseuon e-bost yn cynnwys rhan o’ch cod post a/neu’r enw sydd ar y drwydded.

3. Chwilio am eich enw

Os ydych chi wedi rhoi eich enw i Trwyddedu Teledu, byddan nhw wastad yn eich galw chi wrth eich cyfenw a’ch teitl. Ni fydd yr wybodaeth honno gan dwyllwyr fel arfer. Felly, cadwch lygad am negeseuon e-bost sy’n cyfeirio atoch fel “Annwyl Gleient” neu “Annwyl Gwsmer” – neu ddim ond yn defnyddio eich cyfeiriad e-bost (neu ran ohono).

4. Sillafu a gramadeg

Edrychwch am bethau fel cysylltnodau ac atalnodau mewn mannau rhyfedd. Byddwch yn amheus os oes camgymeriadau yn yr e-bost gyda phriflythrennau neu gamgymeriadau gramadegol eraill, fel atalnodau llawn ar goll – gallai hyn fod yn dwyll.

5. Gwirio’r dolenni

Byddwch yn wyliadwrus o negeseuon e-bost sy’n addo arian/ad-daliadau, e.e., brawddegau fel “cliciwch isod i gael eich ad-daliad”, yna cais am fanylion cerdyn credyd neu fanylion banc (ni fyddai Trwyddedu Teledu yn prosesu ad-daliad fel hyn). Gwiriwch y dolenni sydd mewn e-bost cyn clicio neu dapio arnyn nhw.

Gwener Chwefror 26th, 2021

Posted In: Negeseuon, Amrywiol

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University