Gallai cyfranogwyr ennill pâr o Apple AirPods Pro gwerth £250!

Mae Cymdeithas Cyswllt Rhyngwladol Prifysgolion Prydain (BUILA), ar y cyd â’r British Council, yn cynnal ymchwil i’r canlynol:

 • Sut daethoch chi, fel myfyriwr rhyngwladol, o hyd i wybodaeth am astudio dramor.
 • Sut gall prifysgolion y DU sicrhau bod gwybodaeth am astudio yn y DU yn fwy hygyrch.
 • Pa effaith cafodd pandemig COVID-19 ar y ffordd yr aethoch ati i chwilio am wybodaeth a sut effeithiodd ar eich proses benderfynu a’ch meddyliau am astudio dramor.

Os ydych yn astudio mewn prifysgol yn y DU ar hyn o bryd, ar raglen israddedig neu ôl-raddedig, hoffem eich gwahodd i gymryd rhan yn yr ymchwil hynod bwysig hon drwy gyfres o drafodaethau Grŵp Ffocws a gynhelir drwy Microsoft Teams.

Am bwy rydym yn chwilio? Os ydych yn fyfyriwr rhyngwladol (o’r gwledydd a restrir isod) ym mlwyddyn gyntaf cwrs addysg uwch yn y DU, israddedig neu ôl-raddedig, byddem yn croesawu eich cyfranogiad yn fawr. Rydym yn croesawu cyfranogwyr o: India | Nigeria | Tsieina| Pacistan | Sawdi-Arabia | Yr Emiriaethau Arabaidd Unedig | Ewrop – Ffrainc, yr Almaen, Sbaen, yr Eidal, Groeg | Hong Kong | Maleisia | Indonesia | UDA

Cynhelir trafodaethau’r grwpiau ffocws drwy Zoom a chânt eu cymedroli gan hwyluswyr proffesiynol o BUILA a’r British Council. Bydd yr holl wybodaeth rydych yn ei rhoi i ni’n ddienw a dylai’r grwpiau ffocws gymryd awr a hanner ar y mwyaf.

Caiff enwau’r holl gyfranogwyr eu cynnwys mewn raffl i ennill pâr newydd o Apple AirPods Pro gwerth £250.

Defnyddiwch y ffurflen hon i fynegi diddordeb.

Anfonwch eich cwestiynau at Paulina@buila.ac.uk

Diolch yn fawr.

Gwener Chwefror 26th, 2021

Posted In: Arolygon ac Astudiaetha

9 Comments

 • Archit Bhatnagar says:

  I’d like to participate in this survey and contribute my experience.

 • WONG Man Ching says:

  Not good support to international students, especially those attending International Year One at the College. For example, the fees wrongly paid to the College will need to apply for refund and pay again to the University.

  • Student Communications Officer says:

   Hi there

   I’m sorry to hear this. I have forwarded your comment on to The College and requested that someone get back to you.

   Kind regards

 • Archit Bhatnagar says:

  I’d like to participate and contribute my experience in this study

  • Student Communications Officer says:

   Hi there

   Apologies, the link to the form to register your interest wasn’t in the article. Please could you complete this form in order to volunteer!

   Many thanks!

 • Liz says:

  It is a shame you are excluding students from many countries in Africa.

  Please can you provide a valid reason for the exclusion.

  Or are only some international students important?

  • Student Partnership and Engagement Manager says:

   Hello, we are advertising this focus group on behalf of the British Universities’ International Liaison Association and British Council, I have fed your concerns back to the organisers and asked for a response at the earliest opportunity.

 • Ignacio Fernandez Oliva says:

  International students mislead to believe there was to be any international experience and after quarantining, you then informed it was to be an online subscription: accommodation was not a MUST for that, but you made your money by misleading students
  ALREADY WITHDRAWN FROM SWANSE but you still have asked to pay for accommodation never even started

  • Student Communications Coordinator says:

   Thank you for getting in touch. The Student Opinion Panel has already taken place which was on the 28th of April. Although we are sorry to hear this and we’ll make sure this information is fed back. Thank you.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University