Diweddariad ynghylch Rheoliadau Covid gan Lywodraeth Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi newidiadau i’r cyfyngiadau presennol ar symud yng Nghymru yn sgîl y coronafeirws.

Caiff y gofyniad “aros gartref” ei ddileu o 13 Mawrth a’i ddisodli gan ofyniad “aros yn lleol”, fel rhan o ymagwedd fesul cam at lacio cyfyngiadau yn sgîl y coronafeirws. Bydd y rheol newydd i aros yn lleol yn golygu y bydd pobl yn cael gadael eu cartrefi a theithio o fewn eu hardal leol – o fewn pum milltir fel arfer.

Y pwyntiau allweddol i’w nodi yw:

  • O 13 Mawrth, caiff pedwar person o ddwy aelwyd gwrdd yn yr awyr agored i gymdeithasu, gan gynnwys mewn gerddi. Ni ddylai pobl gymysgu dan do a dylent gadw pellter cymdeithasol.
  • Bydd siopau trin gwallt a siopau barbwr yn ailagor ar gyfer apwyntiadau o heddiw ymlaen (15 Mawrth).
  • Gall cyfleusterau chwaraeon awyr agored ailagor, gan gynnwys cwrs golff a chyrtiau tenis. Gall uchafswm o bedwar o bobl o ddwy aelwyd gymryd rhan mewn gweithgareddau gan ddefnyddio cyfleusterau chwaraeon lleol.
  • O ddydd Llun 22 Mawrth , bydd manwerthu nad yw’n hanfodol yn dechrau ailagor yn raddol, wrth i’r cyfyngiadau ar yr hyn y gellir ei werthu mewn siopau sydd ar agor ar hyn o bryd gael eu dileu.
  • Bydd pob siop, gan gynnwys yr holl wasanaethau cyswllt agos, yn cael agor o 12 Ebrill – yr un dyddiad ag yn Lloegr. (Os bydd yr amodau iechyd cyhoeddus yn parhau i fod yn ffafriol).

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi datganiad ynghylch Addysg Uwch heddiw (15fed Mawrth). Byddwn ni’n adolygu’r wybodaeth hon ac yn rhoi diweddariad i chi ynghylch trefniadau profi ar gyfer ar ôl gwyliau’r Pasg a’r hyn y mae’n ei olygu ar gyfer cymuned y Brifysgol.

Yn y cyfamser, parhewch â’ch dysgu a’ch trefniadau ymchwil presennol a gwnewch yn siŵr eich bod yn ymwybodol o’r diweddaraf o ran canllawiau presennol Llywodraeth Cymru, neu’r canllawiau ar gyfer yr ardal lle yr ydych chi’n aros.

Cymerwch ofal ac arhoswch yn ddiogel.

Gwener Mawrth 12th, 2021

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University