National Societies and Volunteering Wrth i gannoedd o weithgareddau cymdeithasau a gwirfoddoli gwych gael eu cynnal bob wythnos, enillwyr Gwobrau Cenedlaethol Cymdeithasau a Gwirfoddoli fydd y rhai sydd wedi mynd ymhell y tu hwnt i’r disgwyl! 

Mae cymdeithasau a gwirfoddolwyr wedi wynebu digon o heriau yn ystod 2020-21 o ganlyniad i bandemig Covid-19 a’i effaith ar fywyd fel myfyriwr. Er bod cynlluniau wedi newid, rydyn ni’n eich annog chi i gyflwyno cais i NSVA o hyd! Bydd y panel beirniadu yn ystyried hyn ar gyfer pob enwebiad. 

Ar gyfer pob categori ac eithrio Gwobr Filltir Ychwanegol, gall myfyrwyr enwebu eu hunain neu gall rhywun arall eu henwebu (e.e. staff y tîm gwirfoddoli neu Undeb y Myfyrwyr). 

Ar gyfer y Wobr Filltir Ychwanegol, gofynnwn fod rhywun arall yn cyflwyno’r enwebiad ac nad ydych chi’n hunan-enwebu. 

Cliciwch YMA i enwebu. Sylwer bod y cyfnod enwebu yn cau ar 7fed Ebrill am 4pm! 

Pob lwc!

Iau Mawrth 25th, 2021

Posted In: Negeseuon, Amrywiol, [:en]Swansea Employability Academy[:cy]Academi Cyflogadwyedd Abertawe[:]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University