Bydd myfyrwyr sy’n cael anawsterau wrth dalu am dreuliau hanfodol o ganlyniad uniongyrchol i’r pandemig presennol yn gallu cyflwyno cais i gael mynediad at y Gronfa Cymorth Covid-19 i Fyfyrwyr Addysg Uwch ar 6 Ebrill.

Bydd myfyrwyr presennol (wedi’u cofrestru) Prifysgol Abertawe sy’n gymwys am y gronfa yn gallu ymgeisio yma.

Darperir y dyfarniad gan Lywodraeth Cymru er mwyn cefnogi myfyrwyr sydd wedi colli’n ariannol oherwydd y pandemig, a bydd rhai sydd wedi’u hasesu’n gymwys yn derbyn un taliad o £350.

Mae rhagor o wybodaeth am y gronfa a rhestr o Gwestiynau Cyffredin ar gael ar ein tudalennau gwe. Os oes gennych ymholiadau, e-bostiwch Covid19supportfund@abertawe.ac.uk

Os ydych chi wedi cyflwyno cais i un o Gronfeydd Caledi’r Brifysgol o’r blaen, gallwch gyflwyno cais am y Gronfa Cymorth Covid-19 i Fyfyrwyr Addysg Uwch hefyd – ar yr amod eich bod yn bodloni’r meini prawf cymhwyso.

Yn yr un modd, os hoffech chi gyflwyno cais i’r Gronfa Cymorth Covid-19 i Fyfyrwyr Addysg Uwch a’ch bod chi’n teimlo eich bod yn dal i gael anawsterau ariannol, gallwch gyflwyno cais am Gronfeydd Caledi’r Brifysgol hefyd. Am wybodaeth lawn, ewch i dudalen we ein Cronfeydd Caledi.

Gwener Mawrth 26th, 2021

Posted In: Amrywiol

2 Comments

  • Emily says:

    I’ve been able to able to achieve my full income due to being laid off from my job which was in the tourism and leisure industry which has been closed for most of the year , therefore a loss in earning.

    • Student Communications Coordinator says:

      Hello, sorry to hear this Emily. The fund will be launching on the 6th of April so keep an eye out for the information. Thanks

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University