popcorn and striped tubMae pedwar myfyriwr lwcus wedi’u dewis ar hap gan ennill tanysgrifiad NETFLIX am flwyddyn. Sicrhewch eich bod chi’n gwirio eich mewnflychau oherwydd gallech chi fod wedi ennill! 

DIOLCH i bawb sydd eisoes wedi llenwi Arolwg Mawr Abertawe ac, os nad ydych chi wedi’i lenwi, peidiwch â phoeni! Cliciwch ar y ddolen isod a chewch chi eich cynnwys yn raffl y mis hwn i ennill talebau ASOS sy’n werth £100!

Llenwch yr Arolwg yma!

POB LWC!!  

10:30 am

Posted In: Amrywiol

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University