Covid-19 lateral flow testMae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i’r holl fyfyrwyr gymryd rhan mewn profion COVID-19 asymptomatig pan fyddant yn dychwelyd i’r Brifysgol. Cliciwch ar y campws perthnasol isod lle gallwch ddewis eich slot amser a darllen am fanylion y digwyddiadau o flaen llawn.

 

Campws Singleton:

22 Mawrth- 1 Ebrill Singleton

6- 9 Ebrill Singleton

12-16 Ebrill Singleton

19-23 Ebrill Singleton 

26 – 30 Ebrill Singleton

Campws y Bae:

22 Mawrth- 1 Ebrill Bae

6-9 Ebrill Bae

12 -16 Ebrill Bae

19- 23 Ebrill Bae

26-30 Ebrill Bae 

Bydd angen i chi gael dau brawf, gan adael tri diwrnod rhyngddynt. Dylai myfyrwyr sy’n cymryd rhan mewn profion beidio â chymysgu ag eraill neu fynd allan am y tri diwrnod rhwng y profion. Hefyd anogir y rhai sydd wedi dychwelyd cyn eu hapwyntiad ar gyfer eu prawf i beidio â chymysgu ag eraill neu fynd allan am gyfnod o 10 niwrnod neu tan eich bod wedi mynychu’r ddau apwyntiad profi.

Mae hyn yn golygu bod yn ofalus iawn i leihau cysylltiadau cymdeithasol a dim ond mynd allan at ddibenion hanfodol megis gofal meddygol neu i wneud ymarfer corff ar eich pen eich hun neu gyda rhywun sy’n byw yn eich aelwyd.

Er mwyn i ni eich cefnogi chi, rhowch wybod i ni os ydych yn cael prawf cadarnhaol am Covid-19 os ydych yn Abertawe neu’n rhywle arall. Gallwch e-bostio myunisupport@abertawe.ac.uk i roi gwybod i ni am ganlyniad cadarnhaol.

Peidiwch â threfnu prawf os ydych chi’n dangos symptomau Covid-19 neu os ydych chi wedi derbyn canlyniad prawf Covid-19 positif ac yn dal i hunanynysu’n dilyn hyn.

Mercher Mawrth 31st, 2021

Posted In: Negeseuon, Amrywiol, Llesiant

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University