Ffair Yrfaoedd Graddedigion Prifysgol Abertawe yw’ch cyfle chi i siarad ag ystod eang o sefydliadau, rhwydweithio â chyflogwyr a gwneud cysylltiadau â chyfleoedd gwaith pan fydd popeth o dan yr un to!

Ymunwch â ni ar-lein ddydd Mercher 2il Mehefin rhwng 11:00 a 17:00 ochr yn ochr â sefydliadau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol.

Gan gynnwys Aldi, BJSS, Y Fyddin Brydeinig, Capital Law, Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, Farrer & Co, Nuclear Graduates, Heddlu De Cymru, Sparta Global, TeachFirst, Touch Medical Media, Grŵp Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus Llywodraeth Cymru a Wolfestone.

Mae’r ffair hon ar gyfer graddedigion Prifysgol Abertawe 2019 a 2020 a’r rheiny sydd i fod i raddio yn 2021 ond rydyn ni’n annog pob myfyriwr i fynychu.

Ffair Yrfaoedd Rithwir i Raddedigion – Creu Cysylltiadau (jobteaser.com)

Mercher Mai 26th, 2021

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University