Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe wedi dweud wrth y Brifysgol y bydd amserlenni brechiadau Covid-10 awtomatig i bobl rhwng 18 a 25 oed yn dechrau dros yr wythnosau i ddod (diwedd Mai/yn gynnar ym mis Mehefin).

Mae cymhwysedd ar gyfer y brechiad yn berthnasol i fyfyrwyr y DU a rhyngwladol.

Darllenwch yr wybodaeth ganlynol yn ofalus i sicrhau eich bod chi’n derbyn hysbysiad o’ch apwyntiad am frechiad Covid-19.

Dos Cyntaf

  • Os ydych chi’n byw yn ardal Bae Abertawe ar hyn o bryd yn hytrach na’ch cyfeiriad ‘cartref’, rhaid eich bod chi wedi’ch cofrestru gyda phractis Meddyg Teulu lleol yn ardal Bae Abertawe i dderbyn hysbysiad o’ch apwyntiad brechiad Covid-19 yn lleol.
  • Yn ogystal, gallwch chi ymuno â’r rhestr aros wrth gefn ar gyfer brechiad Covid-19 ond er mwyn gwneud hynny, rhaid eich bod chi wedi cofrestru gyda phractis Meddyg Teulu lleol yn ardal Bae Abertawe. Ceir rhagor o wybodaeth am y rhestr aros wrth gefn drwy’r ddolen ganlynol: Ffurflen Gais Rhestr Aros Wrth Gefn Brechiad Covid-19 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe (GIG.Cymru)
  • Os ydych chi eisoes wedi cofrestru gyda phractis Meddyg Teulu mewn rhan arall o Gymru, mae’n debygol y bydd y Bwrdd Iechyd lleol sy’n gyfrifol am yr ardal honno yn cysylltu â chi i drefnu eich apwyntiad brechiad yno.
  • Os ydych chi wedi cofrestru ar hyn o bryd gyda phractis Meddyg Teulu yn Lloegr, bydd y Bwrdd Iechyd lleol sy’n gyfrifol am yr ardal honno yn cysylltu â chi i drefnu eich apwyntiad brechiad yno.

Pan fyddwch chi’n mynd i’ch apwyntiad am y dos cyntaf, rhaid i chi sicrhau eich bod chi’n rhoi rhif ffôn symudol cyfredol oherwydd bydd y system yn anfon neges destun atgoffa i sicrhau eich bod chi’n derbyn hysbysiad am eich apwyntiad am yr ail ddos.

Ail Ddos

Bydd eich ail ddos o’r brechiad Covid-19 12 wythnos ar ôl eich dos cyntaf. Os byddwch chi’n newid cyfeiriad yn ystod y cyfnod hwn, rhaid i chi gofrestru gyda Meddyg Teulu mewn practis sy’n lleol i’ch cyfeiriad ar y pryd, neu mae’n bosib na fyddwch chi’n derbyn eich llythyr apwyntiad.

Gwybodaeth bellach

Ceir gwybodaeth bellach am frechiad Covid-19 drwy’r dolenni canlynol.

Addysg Uwch: Coronafeirws | LLYW.CYMRU

Brechiad COVID yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot – Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe (GIG.Cymru)

E-bostiwch myunisupport@abertawe.ac.uk os oes gennych gwestiynau neu bryderon sy’n ymwneud â Covid-19.

Llun Mai 24th, 2021

Posted In: Negeseuon, Llesiant

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University