Antigen Test Sample being dropped onto device by person in kitchenMae pecynnau profi gartref bellach ar gael i’w casglu ar Gampws y Bae a Champws Parc Singleton. Mae’r canolfannau profi ar agor bob dydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener ac nid oes angen i chi drefnu apwyntiad:

  • Creu Taliesin ar Gampws Singleton o 9.30am i 11.30am
  • Y Twyni, Ystafell 002 ar Gampws y Bae o 2.00pm i 3.30pm

Mae pecynnau profi cartref hefyd ar gael i’w harchebu ar-lein. Neu, mae safleoedd profi’r Brifysgol ar agor o hyd a gallwch chi drefnu apwyntiad.

Hyd yn oed os nad oes symptomau gennych chi, argymhellwn eich bod chi’n cynnal prawf ddwywaith yr wythnos er mwyn eich cadw eich hun, eich teulu, eich ffrindiau, a’r gymuned yn ddiogel.  Nid yw tua 1 o bob 3 o bobl sydd â’r coronafeirws yn dangos unrhyw symptomau, ond mae’n dal yn bosibl iddynt heintio eraill.

Oes angen i mi gael prawf Covid-19?

Bellach, gall unrhyw un gael prawf llif unffordd cyflym yn rheolaidd heb brofi symptomau.

Dylech gymry prawf ddwywaith yr wythnos, gan adael 3 i 4 diwrnod rhwng bob prawf.

Os oes gyda chi symptomau COVID-19, mae angen i chi gael prawf PCR ar gov.uk

Os ydy rhywun yn swigen eich aelwyd wedi derbyn prawf positif, mae’n rhaid i chi hunanynysu a, bellach, mae’n rhaid i chi gael prawf PCR ar ddiwrnod 2 a diwrnod 8 yn ystod eich cyfnod hunanynysu.

Er mwyn i ni eich cefnogi chi, rhowch wybod i ni os ydych yn cael prawf cadarnhaol am Covid-19 os ydych yn Abertawe neu’n rhywle arall. Gallwch e-bostio myunisupport@abertawe.ac.uk i roi gwybod i ni am ganlyniad cadarnhaol.

 

 

 

Llun Mai 24th, 2021

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon, Llesiant

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University