Beth yw’ch barn chi ar ein Gwasanaethau Llyfrgell?

Hoffai tîm y Llyfrgell siarad â myfyrwyr rhyngwladol am eu profiadau o ddefnyddio llyfrgelloedd Prifysgol Abertawe.  Female holding up yellow speech bubble sign. She is sitting on the floor with her legs crossed

Hoffai’r tîm wybod yn benodol a oeddech chi wedi derbyn sesiwn sefydlu yn y Llyfrgell pan gyrhaeddoch chi ym Mhrifysgol Abertawe. Hefyd, hoffent wybod a oedd y sesiwn sefydlu honno wedi rhoi’r holl wybodaeth yr oedd ei hangen arnoch chi i deimlo’n hyderus wrth ddefnyddio ein gwasanaethau llyfrgell.

I gasglu’r wybodaeth yn y ffordd orau, byddwn ni’n cynnal grŵp ffocws rhyngweithiol ac anffurfiol ddydd Gwener 11 Mehefin

Os ydych chi’n fyfyriwr rhyngwladol a hoffech chi rannu eich adborth, cofrestrwch i fynychu’r sesiwn drwy fynd i’n tudalen gofrestru Eventbrite. Bydd yr adborth rydyn ni’n ei dderbyn yn helpu tîm y llyfrgell i wella’r wybodaeth a’r gefnogaeth a ddarperir i fyfyrwyr rhyngwladol newydd yn y dyfodol.

Llun Mehefin 7th, 2021

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Amrywiol, Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University