Aerial view of Swansea Bay Sports ParkMae Chwaraeon Abertawe (Prifysgol Abertawe) a Phwll Cenedlaethol Cymru Abertawe (WNPS) wedi lansio partneriaeth newydd, gan gydweithio fel Parc Chwaraeon Bae Abertawe (SBSP) i wella profiad ein haelodau, ein cwsmeriaid a chymuned y Brifysgol.

Fel rhan o’r gwelliannau, rydym wedi cyflwyno system rheoli aelodaeth newydd a fydd yn galluogi aelodau newydd a phresennol i brynu a rheoli eu haelodaeth ar-lein. Mae hyn yn cynnwys ap Parc Chwaraeon Bae Abertawe sy’n galluogi aelodau i gadw lle yn eu dosbarthiadau ffitrwydd, yn y gampfa a sesiynau nofio ar-lein.

Yn ogystal, rydym wedi cyflwyno gwefan newydd a sianeli cyfryngau cymdeithasol ar gyfer Parc Chwaraeon Bae Abertawe. I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch yma.

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, mae ein cyfleusterau bellach ar agor. Lawrlwythwch ap Parc Chwaraeon Bae Abertawe neu ewch i’r porth cadw lle ar-lein am ragor o wybodaeth am sesiynau yn y gampfa, yn y pwll nofio neu sesiynau athletau sydd ar gael a gwybodaeth am ddosbarthiadau ffitrwydd.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymaelodi, cliciwch yma i weld ein hopsiynau aelodaeth.

Yn y cyfamser, os oes gennych ymholiadau, e-bostiwch enquiries.sbsp@abertawe.ac.uk a byddwn yn ymateb cyn gynted â phosib.

Llun Mehefin 7th, 2021

Posted In: Newyddion Campws, Amrywiol

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University