Female student holding booksMae Gwasanaethau Llyfrgelloedd a TG Prifysgol Abertawe yn dymuno pob lwc i chi yn eich asesiadau diweddar.

I’r rhai hynny sy’n gorffen eich astudiaethau ac yn gadael Abertawe, pob lwc!

Cofiwch ddychwelyd unrhyw eitemau sydd gennych ar fenthyg i’r Llyfrgell, a thalu am unrhyw ddirwyon ar eich cyfrif. Byddwch yn debyn tair neges e-bost yn eich atgoffa y caiff eich cyfrif TG ei ddileu ar ôl graddio. Rhowch gyfeiriad e-bost amgen i’ch cysylltiadau a dylech ddiogelu data personol efallai bydd ei angen arnoch yn y dyfodol.

I’r rhai a fydd yn dychwelyd ym mis Medi, byddwch yn ymwybodol:

  • Os oes gennych lyfrau neu gyfnodolion ar fenthyg dros yr haf, bydd y rhain yn cael eu hadnewyddu’n awtomatig ac nid oes angen ichi boeni amdanynt.
  • Dewch â gliniaduron sy’n dal i fod gennych ar fenthyg yn ôl i’r locer hunanwasanaeth yn y Llyfrgell lle gwnaethoch eu benthyg. Ni fydd y rhain yn adnewyddu’n awtomatig, a bydd y dirywon yn costio £10.00 y dydd.
  • Os oes gennych bryderon ynghylch dychwelyd eitemau, rhowch wybod i dîm Gwasanaeth Cwsmeriaid GGS ar unwaith. Gallwch anfon llyfrau’n ôl drwy’r post atom, os oes angen. Edrychwch ar dudalennau gwe‘r llyfrgell am fanylion cyswllt a chyfeiriadau post.

Os byddwch yn defnyddio Gwasanaethau’r Llyfrgell a TG dros yr haf:

  • Ceir gwybodaeth gyfredol am oriau agor ac archebu mannau astudio ar ein tudalennau gwe.
  • Bydd mynediad o bell at Gyfrifiaduron Personol myfyrwyr yn parhau i fod ar gael.
  • Bydd benthyciadau gliniaduron hunanwasanaeth am bythefnos yn dal i fod ar gael gan Lyfrgelloedd y Bae a Pharc Singleton. Ni ellir adnewyddu’r rhain a bydd yn rhaid eu dychwelyd i’r locer lle cawsant eu benthyg erbyn y dyddiad dyledus.

Os oes gennych gwestiynau neu bryderon, cysylltwch â Thîm Gwasanaeth Cwsmeriaid GGS.

Rydym wedi gweithio’n galed i alluogi mynediad at adnoddau a darparu’r gwasanaeth gorau posibl wrth gadw staff a myfyrwyr yn ddiogel. Rydym wedi gwerthfawrogi eich amynedd a’ch dealltwriaeth yn ystod y flwyddyn heriol hon. Rydym yn croesawu eich adborth a’ch awgrymiadau er mwyn i ni allu gwneud gwelliannau, a byddem yn ddiolchgar pe tasech yn cysylltu â Thîm Gwasanaeth Cwsmeriaid GGS er mwyn eu rhannu.

 

Gwener Mehefin 11th, 2021

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University