Cycle Friendly Employer I’r rheini ohonoch sy’n byw’n ddigon agos, mae’n gwneud synnwyr i gerdded a theithio i’r campws ar droed. Gan ddibynnu ar ba ran o Abertawe rydych chi’n byw ynddi, mae llwybrau cerdded hyfryd i’r brifysgol a does dim ffordd well o gyflawni eich camau dyddiol.

Mae cerdded yn ffordd wych o gael ymarfer corff ysgafn, mae’n dda i’ch lles corfforol a meddyliol, ac mae’n rhad ac am ddim! A phan na fyddwch yn astudio, dylech geisio cerdded ar gyfer eich teithiau lleol eraill hefyd.

Prifysgol Abertawe oedd Cyflogwr Beicio Cyfeillgar Safon Aur cyntaf Cymru ac rydym yn gweithio’n agos gyda phartneriaid lleol gan gynnwys Cyngor Abertawe i wneud beicio o amgylch Abertawe’n ddiogel, yn gyfleus ac yn fforddiadwy i’n myfyrwyr a’n staff.

Mae gennym ystod o gyfleusterau a gweithgareddau beicio ar y campws ac rydym yn cynnal Teithiau Beicio Tywys rheolaidd i’r rheini sy’n hoffi beicio fel grŵp.

Darllenwch Fwy 

Mercher Mehefin 16th, 2021

Posted In: Negeseuon, Sustainability, Travel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University