Needle and blue gloveRhestrir ein sesiynau galw heibio Pfizer CYNTAF nesaf ar gyfer pobl 18 i 39 yn MVC Ysbyty Maes y Bae isod. Ewch i’r dudalen hon i gael cyfarwyddiadau i MVC y Bae a gwybodaeth am y gwasanaeth bws am ddim.

 • Dydd Sadwrn, Gorffennaf 17eg – Amser: 9am – 7.40pm
 • Dydd Sul, Gorffennaf 18fed – Amser: 10am – 6pm
 • Dydd Sadwrn, Gorffennaf 24ain – Amser: 9am – 7.40pm
 • Dydd Sul, Gorffennaf 25ain – Amser: 10am – 6pm
 • Dydd Sadwrn, Gorffennaf 31 ain – Amser: 10am – 6pm
 • Dydd Sul, Awst 1 af – Amser: 10am – 6pm

Canllawiau cyffredinol

 • Dewch â llun adnabod fel pasbort neu drwydded yrru os oes gennych chi ef. Neu brawf enw a chyfeiriad fel cyfriflen banc neu fil cyfleustodau.
 • Os ydych chi’n rhan o’n cymunedau digartref neu fudol ac nad oes gennych adnabod na phrawf cyfeiriad, peidiwch â phoeni. Byddwn yn dal i’ch brechu ac yn rhoi mesurau ar waith i chi gael eich ail ddos.
 • MAE preswylwyr dros dro gan gynnwys gweithwyr dros dro, myfyrwyr a’r rhai sy’n aros yn yr ardal i ofalu am rywun annwyl yn gallu mynychu ein sesiynau galw heibio. Ond bydd angen i chi gofrestru gyda meddyg teulu yn ardal Castell-nedd Port Talbot neu Abertawe cyn pen 14 diwrnod gan y byddai angen i ni eu hysbysu o’ch dos cyntaf a dyna sut y bydd eich apwyntiad ail ddos yn cael ei gynhyrchu.
 • Os ydych chi’n byw o fewn ffin sir Abertawe neu Castell-nedd Port Talbot ond wedi’ch cofrestru gyda meddyg teulu o dan Fwrdd Iechyd Addysgu Powys NEU Fwrdd Iechyd Hywel Dda rydych chi’n gallu cyrchu ein sesiynau galw heibio – dewch â phrawf o gyfeiriad.
 • Cadwch at ganllawiau pellhau cymdeithasol yn y lleoliad.

Ewch i’r dudalen hon i gael yr atebion i gwestiynau brechu a ofynnir yn aml.

 

Mercher Gorffennaf 14th, 2021

Posted In: Negeseuon, Llesiant

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University