Buses in stationGall pawb deithio ar fws o amgylch Abertawe am ddim drwy gydol misoedd yr haf. 

Mae Cyngor Abertawe yn ariannu’r fenter er mwyn cefnogi teuluoedd a rhoi hwb i’r sectorau adwerthu, hamdden a thwristiaeth yn Abertawe wrth i’r cyfyngiadau symud gael eu llacio. 

Hefyd, bydd yn helpu i ostwng allyriadau a thagfeydd trwy annog pobl i ddefnyddio bysiau yn lle defnyddio eu ceir bob dydd Gwener, dydd Sadwrn, dydd Sul a dydd Llun. 

Bydd y fenter yn weithredol o 30 Gorffennaf tan 30 Awst ac mae’n rhan o Gynllun Adfer y Cyngor sy’n werth £20 miliwn a’r nod yw cefnogi teuluoedd a rhoi hwb i’r economi leol yn sgil y pandemig. 

Mae’r cynnig teithio am ddim hefyd yn cynnwys gwasanaeth arbennig ar ddydd Sul i benrhyn Gŵyr ac oddi yno a gyhoeddwyd gan y Cyngor yn ddiweddar. 

 Mae’r Cyngor yn gweithio gyda gweithredwyr bysiau’r ddinas i sicrhau y gall teithwyr deithio’n ddiogel a bod yr holl ragofalon Covid angenrheidiol yn eu lle. 

Gall teithwyr hefyd ddefnyddio’r gwasanaeth am ddim tan yn hwyr fel rhan o ymdrech i gefnogi economi nos y ddinas. 

Sylwer: Ar gyfer teithio o Gampws y Bae, Rhes Bevan ym Mhort Tennant yw’r safle bws agosaf i’r ardal lle mae’r fenter teithio am ddim yn weithredol.

 Cliciwch YMA i ddarllen y Cwestiynau Cyffredin 

 

Mercher Gorffennaf 21st, 2021

Posted In: Negeseuon, Cynigio, Travel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University