Female smiling in GraduationDathlu Dosbarth 2021

Byddwn yn nodi ymdrechion a chyflawniadau’r holl fyfyrwyr sy’n gorffen eu graddau’r haf hwn gyda dathliadau rhithwir ar 28 Gorffennaf. Gallwch gael mynediad at y digwyddiad ar-lein yma.

Nid yw’r dathliadau rhithwir hyn yn disodli’r seremoni raddio ffurfiol, a fydd yn cael ei chynnal yn ddiweddarach. Yn y cyfamser, rydym am sicrhau bod pawb yn gallu dathlu eu cyflawniadau ac er mwyn i ni eich llongyfarch ar eich llwyddiant.

Seremonïau wedi’u gohirio – carfan 2020 a Haf 2021

Yn 2020, gwnaethom y penderfyniad anodd i ohirio ein seremonïau graddio traddodiadol o ganlyniad i bandemig y coronafeirws. Serch hynny, rydym yn cydnabod pwysigrwydd ac arwyddocâd seremonïau graddio fel cyfle i chi ddathlu eich cyflawniadau gyda theulu, ffrindiau a staff y Brifysgol, ac rydym yn ymrwymedig i sicrhau bod seremonïau’n cael eu haildrefnu ar adeg sy’n ddiogel i ddigwyddiadau ar raddfa fawr fel y rhain ailddechrau. Ar hyn o bryd, rydym yn cynllunio cynnal seremonïau graddio yn 2022, a fydd yn amodol ar arweiniad gan y llywodraeth a chyngor iechyd cyhoeddus ar y pryd.

Anfonwyd arolwg graddio at fyfyrwyr ynghylch ein cynlluniau i aildrefnu’r seremonïau hyn a bydd yr arolwg ar waith o 21 Gorffennaf 2021 i 9 Awst 2021. Byddem yn ddiolchgar pe baech yn cwblhau’r arolwg fel y bydd eich adborth yn cael ei ystyried wrth i ni baratoi i aildrefnu’r seremonïau.

Byddem yn eich annog i wirio bod eich manylion cyswllt personol yn gywir fel y gallwn roi gwybod i chi am unrhyw ddatblygiadau.

Mercher Gorffennaf 21st, 2021

Posted In: Negeseuon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University