Yn dilyn ein neges e-bost ddiweddar ynghylch cymorth  i fyfyrwyr newydd neu fyfyrwyr sy’n dychwelyd, sy’n cyrraedd o wlad sydd ar y rhestr goch ar gyfer dechrau blwyddyn academaidd 2021/22, mae’n dda gennym roi rhagor o fanylion am y cynllun hwn isod.Aeroplane flying in the sky with clouds in the background

Ceir rhagor o wybodaeth am y gwledydd sydd ar y rhestrau coch ac oren ar gyfer dod i mewn i’r Deyrnas Unedig ar hyn o bryd, ar wefan Gov.Uk: Rheolau’r rhestrau coch, oren a gwyrdd ar gyfer cyrraedd Lloegr – GOV.UK (www.gov.uk)

Y Rhestr Goch

Bydd Prifysgol Abertawe’n ad-dalu cost aros am 10 niwrnod mewn gwesty mewn cwarantin, sef £1750 ar hyn o bryd, os ydych chi’n bodloni’r meini prawf cymhwyso.

Bydd angen i chi gadw lle a thalu am eich pecyn cwarantin ymlaen llaw. Bydd y Brifysgol ond yn ad-dalu’r arian i chi ar ôl i chi gwblhau eich cyfnod cwarantin.

Mae’r gronfa hon yn gyfyngedig a gallai newid yn sgîl argaeledd y gronfa a’r rheoliadau ar gyfer cwarantin, felly gallai amodau a thelerau’r cynnig hwn newid.

Ceir rhagor o wybodaeth am y meini prawf cymhwysedd a’r broses gyflwyno cais ar wefan y Brifysgol.

E-bostiwch myunisupport@abertawe.ac.uk os oes gennych gwestiynau am hyn neu unrhyw fater arall sy’n ymwneud â Covid-19.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i Brifysgol Abertawe!

Gwener Gorffennaf 30th, 2021

Posted In: Amrywiol, Travel

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University