Children participating in interactive science activitiesMae’n bleser gan Oriel Science gyhoeddi y bydd ei leoliad newydd yng nghanol y ddinas yn 21-22, Stryd y Castell, ar agor i’r cyhoedd o ddydd Mercher i ddydd Sul rhwng 10am a 4pm drwy gydol gwyliau’r haf. Byddwn ni hefyd yn cynnal sgyrsiau gan ein harddangoswyr-ymchwilwyr bob dydd Mercher yng Nghaffi’r Haf Oriel Science.

Mae gennym ni 30 o arddangosiadau yn arddangos ymchwil ein Prifysgol ac mae rhywbeth i bob oedran. Dysgwch sut y gallwch chi losgi dŵr gyda’r beic Hydrogen, gweld rhai o ymatebion anhygoel y brifysgol i bandemig Covid gan gynnwys peiriant anadlu a gafodd ei ddylunio a’i adeiladu ymhen 10 niwrnod, ystyried sut y gall peiriant dyrchafael acwstig grogiannu gronynnau o flaen eich llygaid gan ddefnyddio awyr yn unig, a chwarae gyda’n blwch tywod realiti estynedig. Gallwch chi hyd yn oed yrru car y Tîm Rasio Peirianneg o amgylch trac rhithwir a gweld eich safle ar y bwrdd arweinwyr.

Cewch ragor o wybodaeth yn Oriel Science ac mae taith rithwir anhygoel ar gael yn virtualorielscience.co.uk.

Os ydych chi’n chwilio am rywle i fynd â’r plant iddo yn ystod gwyliau’r haf, dewch i’n gweld ni.

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yn ein lleoliad, nepell o Sgwâr y Castell.

Cofion gorau gan Dîm Oriel Science.

Mawrth Awst 3rd, 2021

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University