O ddydd Mawrth 17 Awst 2021 tan ddiwedd y diwrnod gwaith ddydd Sadwrn 21 Awst 2021, bydd Ffordd Afan, Ffordd Hafren a’r ffyrdd o amgylch adeiladau preswyl Carreg Cennen, Dryslwyn, Weble, Pen-y-Bryn, Owain, Bere a Deganwy ar Gampws y Bae ar gau at ddiben ffilmio ar leoliad – gweler y cynllun YMA (mae’r ffyrdd a fydd ar gau wedi’u lliwio’n goch).

Os bydd yn rhaid i chi ddod i’r campws, rhoddwyd y trefniadau canlynol ar waith:

  • Gyrru: Yn ystod y cyfnod hwn, bydd cynllun llif traffig amgen ar waith (wedi’i liwio’n las ar y cynllun atodedig).
  • Gwasanaethau Bws: Ni fydd bysys yn dod ar y campws. Yn lle hynny, byddant yn aros ar y brif ffordd (Ffordd Fabian) y tu allan i’r campws.
  • Beicwyr a Cherddwyr: Bydd yn rhaid i feicwyr a cherddwyr ddefnyddio’r brif fynedfa i Gampws y Bae gan y bydd y lôn feicio i’r campws ar gau yn ystod y cyfnod hwn.

Os oes gennych chi ymholiadau, e-bostiwch: estates customerservices@abertawe.ac.uk.

Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a diolchwn i chi am eich amynedd. Ystadau a Rheoli Cyfleusterau.

Iau Awst 12th, 2021

Posted In: Negeseuon, Travel

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University