Students on bean bagsLluniwyd y Siarter Myfyrwyr mewn partneriaeth â myfyrwyr, Undeb y Myfyrwyr, a thîm Partneriaeth ac Ymgysylltu â Myfyrwyr. Mae ein Siarter Myfyrwyr yn:

  • Pwysleisio ein hymrwymiadau i bob myfyriwr sy’n astudio ym Mhrifysgol Abertawe
  • Esbonio’r hyn y gall ein myfyrwyr ei ddisgwyl gennym ni fel y Brifysgol
  • Amlinellu yr hyn a ddisgwylir yn rhesymol gan fyfyrwyr gennym ni yn y Brifysgol
  • Pwysleisio ein hymrwymiad ar y cyd i wella profiad myfyrwyr.

Bob blwyddyn, caiff y Siarter Myfyrwyr ei adolygu a’i diweddaru gan staff a myfyrwyr ar y Pwyllgor Partneriaeth ac Ymgysylltu â Myfyrwyr cyn iddi gael ei dosbarthu ymhlith cymuned ehangach y Brifysgol.

I helpu i sicrhau diogelwch personol ein myfyrwyr, ein staff, a’r rhai sy’n byw yn y gymuned leol, rydyn ni hefyd wedi llunio Siarter Myfyrwyr atodol ynghylch COVID-19.

Mae’n ofynnol i’r holl fyfyrwyr gytuno â’r siartrau hyn wrth gofrestru ac i ddilyn y rheoliadau er mwyn sicrhau y gall pob un ohonom ni helpu i gadw’r Brifysgol yn lle diogel a chadarnhaol i astudio ac i weithio ynddo.

I ddarllen y Siarter Myfyrwyr yn ei chyfanrwydd, ewch i’n tudalen we MyUni

Mawrth Awst 31st, 2021

Posted In: Negeseuon, Llesiant

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University