Illustration of mobile phone and people around using technology to connect

Mae’n bwysig cael y wybodaeth ddiweddaraf felly edrychwch ar ein cyfrifon Facebook, Twitter ac Instagram.

Pe bai’n well gennych chi gyfathrebu yn y Gymraeg, sicrhewch eich bod chi’n dilyn ein cyfrifon Cymraeg hefyd! 

MyUni yw’r lle i gael gwybodaeth a chyngor i fyfyrwyr presennol, felly dilynwch ni i dderbyn y newyddion diweddaraf am gofrestru, gwasanaethau, digwyddiadau, teithio, diweddariadau pwysig Covid-19 a llawer mwy!

Ddim yn siŵr a ydych chi’n dilyn y sianeli swyddogol? Os felly, edrychwch YMA i wirio ddwywaith . Mae ein proffiliau cyfryngau cymdeithasol yn arddangos brand swyddogol MyUni, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn y cyfrifon cywir er mwyn osgoi cael eich camarwain.

Llun Awst 16th, 2021

Posted In: Negeseuon

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University