Rydym yn edrych ymlaen at dy groesawu i’r campws cyn bo hir, fel y gelli di fwynhau profiad ehangach y myfyrwyr a phopeth sydd gan Abertawe a’r Brifysgol i’w gynnig.

Rydym yn parhau i gydnabod y gall fod yn anodd i ti gyrraedd Abertawe oherwydd cyfyngiadau teithio neu faterion sy’n ymwneud â Covid.  Mae’r newidiadau diweddar yn rheoliadau Fisâu a Mewnfudo’r DU (UKVI) yn golygu os nad wyt ti’n gallu teithio i’r DU erbyn dechrau’r tymor, y gelli di gofrestru a chymryd rhan yn dy raglen ar-lein ac yna ymuno pan fyddi di’n gallu. Unwaith y byddi di’n cyrraedd, byddi di’n symud i ddysgu ac addysgu neu ymchwil ar y campws. Rhaid i ti gyrraedd erbyn 6 Ebrill 2022 o dan y rheoliadau, ond rydym yn gobeithio’n fawr y byddi di’n gallu ymuno â ni ymhell cyn hynny er mwyn i ti gymryd rhan ym mhopeth sydd gennym i’w gynnig yn y Brifysgol.

Mae nifer fach o raglenni Cemeg a Pheirianneg lle nad yw hi’n bosib astudio ar-lein am fwy nag ychydig wythnosau. Bydd rhaglenni proffesiynol mewn Meddygaeth a Nyrsio’n gofyn i ti fod yma’n bersonol o ddyddiad dechrau’r rhaglen. Cofia hefyd efallai bydd angen i ti gynnwys cyfnod o 10 niwrnod o gwarantin yn dy amserlen cyn i ti ddechrau’n bersonol. Rydym yn dy gynghori i gysylltu â dy Ysgol os wyt yn ansicr a fydd modd i ti ddechrau dy raglen ar-lein neu beidio.

Cwarantin

Fel rwy’n siŵr dy fod yn ymwybodol, cafwyd sawl newid gan Lywodraethau’r DU a Chymru o ran gofynion cwarantin wrth gyrraedd y DU o wledydd a restrir yn Goch, yn Oren ac yn Wyrdd neu wrth deithio drwy’r gwledydd hyn.

Darllena’r wybodaeth yn y dolenni a ddarperir uchod yn ofalus i weld sut mae’r gofynion cwarantin hyn yn effeithio arnat ti ac i weld sut bydd y Brifysgol yn dy gefnogi yn ystod yr amser hwn yma.

Gwna’n siŵr dy fod yn rhoi gwybod i myunisupport@abertawe.ac.uk am dy drefniadau teithio cyn teithio i’r DU. Mae’r tîm MyUniSupport yma i gynnig cymorth, arweiniad a help i ti cyn iti fod dan gwarantin ac yn ystod yr amser hwn.

Os nad wyt ti wedi derbyn dy frechlyn eto, byddi di’n gallu cael un am ddim unwaith y byddi di wedi cofrestru gyda meddyg.

I gael rhagor o wybodaeth am sut i gofrestru ym Mhrifysgol Abertawe, cer i’n tudalennau gwe dynodedig.

Edrychwn ymlaen at dy groesawu i Abertawe!

Mawrth Awst 24th, 2021

Posted In: Negeseuon, Travel

8 Comments

 • Jintao Gao says:

  Hello
  my name is Jintao, my student number is 2003159, and I am studying for a master’s degree in management in January 2021.
  I want to know whether a student like me needs to enter the UK compulsorily for the last semester, or whether I can continue to apply for online learning to complete the last semester
  Regards
  Jintao

 • Ledion Murataj says:

  Hello
  I am a second year Chemical Engineering Student who is waiting for a EUSS decision and I am trying to make an enrolment. Is there any possibility I can continue my studies online until I receive the decision of the EUSS?

 • Philip Samuel says:

  Hello,

  Could you advise if students travelling from an amber list country would need to mandatorily self isolate in the University accommodation or they could isolate at a hotel in Swansea ?

 • Haseeb says:

  Hello,
  Could you let me know if the university is going to be compensating for the mandatory tests required for students traveling from amber list countries at all?

Leave a Reply to Student Communications Coordinator Cancel reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University