Smiling students, two wearing face masksGwnewch gais i fod yn Llysgennad Myfyrwyr ar gyfer y Flwyddyn Academaidd 2021-22 a chofiwch nodi eich bod chi’n siarad Cymraeg!

Dyddiad cau: Dydd Sul 26ain Medi 2021

Mae cymaint o resymau dros ddod yn fyfyriwr llysgennad ym Mhrifysgol Abertawe:

  1. Cynllun Myfyrwyr Llysgennad cyflogedig gyda hyfforddiant lawn wrth ennill profiadau gwych i’w hychwanegu ar eich CV.
  2. Cwrdd â ffrindiau newydd a chynrychioli Prifysgol Abertawe mewn amryw o ddigwyddiadau Cymraeg a Saesneg; gyda chyfleoedd i weithio am dâl mewn adrannau arall ar draws y Brifysgol.
  3. Digwyddiadau cymdeithasol drwy gydol y Flwyddyn Academaidd.
  4. Cyfle i ymgeisio i fod yn Uwch-fyfyriwr Llysgennad ar ôl blwyddyn fel Myfyriwr Llysgennad.
  5. Gweithio tuag at Wobr Llysgennad y Swyddfa Recriwtio Myfyrwyr ac Achrediad WOWee gydag Academi Cyflogadwyedd Abertawe a/neu Gwobr Academi Hywel Teifi a gydnabyddir ar eich tystysgrif HEAR wrth raddio.

Cyfweliadau Grŵp: Wythnos yn Cychwyn Dydd Llun 27ed Medi 2021

Cynhelir Hyfforddiant Llysgennad Myfyrwyr Gorfodol ar gyfer Ymgeiswyr Llwyddiannus drwy Zoom ar Dydd Sadwrn 16eg Hydref 2021

Ymgeisiwch Nawr

Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach, cysylltwch â studentambassadors@swansea.ac.uk

Llun Medi 13th, 2021

Posted In: Amrywiol

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University