A group of people on a beachOes gennych chi ddiddordeb mewn gwneud ffrindiau, dysgu sgiliau newydd a gwneud gwahaniaeth i’r gymuned leol? Hoffech chi gael profiad a fydd yn helpu i gefnogi eich gyrfa a gwella eich cyflogadwyedd? Mae gan Wirfoddoli Myfyrwyr Discovery Abertawe dros 20 o brosiectau y gallwch chi wirfoddoli ar eu cyfer. Gallwch wirfoddoli gyda phlant, pobl ifanc, oedolion hŷn, ffoaduriaid a cheiswyr lloches, oedolion anabl, ar brosiectau iechyd meddwl ac ar brosiectau ymarferol.

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am wirfoddoli gyda Discovery, sut gallwch chi gymryd rhan a chwrdd â gwirfoddolwyr presennol, dewch i un o weminarau gwirfoddoli Discovery y brifysgol.

Dyma ddyddiadau’r gweminarau. Rhaid i chi gofrestru ar y gweminarau ar Fatsoma.

Dydd Mercher 15fed Medi 1-2pm

Dydd Mercher 29ain Medi 3-4pm

Dydd Iau 14eg Hydref 3-4pm

Dydd Mercher 27ain Hydref 3-4pm

Edrychwch ar wefan Discovery a chyfrifon cyfryngau digidol i gael y newyddion diweddaraf.

Llun Medi 13th, 2021

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University