Person holding a mobile phone and a credit cardMae Cyllid a Thollau EM (CThEM) yn rhybuddio bod risg uwch y gallai myfyrwyr prifysgol sy’n cymryd swyddi rhan-amser gael eu twyllo gan sgamiau.

Wrth i niferoedd uwch o fyfyrwyr fynd i’r brifysgol eleni, mae hyn yn golygu y gallai mwy o bobl ifanc ddewis ymgymryd â gwaith rhan-amser. Gallai bod yn newydd i ryngweithio â CThEM a bod yn anghyfarwydd â chyswllt gwirioneddol gan yr adran eu gwneud yn agored i sgamiau.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, gwnaeth bron i 1 miliwn o bobl roi gwybod am sgamiau i CThEM.

Mae bron i hanner yr holl sgamiau treth yn cynnig ad-daliadau treth ffug, nad yw CThEM yn eu cynnig drwy SMS nac e-bost. Mae’r troseddwyr dan sylw fel arfer yn ceisio dwyn arian neu wybodaeth bersonol i’w gwerthu i eraill. Mae CThEM yn frand cyfarwydd y mae sgamwyr yn ei gamddefnyddio i sicrhau bod eu sgamiau’n fwy credadwy.

Gall cysylltiadau neu ffeiliau mewn e-byst neu negeseuon testun hefyd lawrlwytho meddalwedd peryglus ar gyfrifiadur neu ffôn. Gall hyn wedyn gasglu data personol neu gloi peiriant y derbynnydd nes iddo dalu pridwerth.

Rhwng mis Ebrill a mis Mai eleni, gwnaeth pobl ifanc 18 i 24 oed roi gwybod am fwy na 5,000 o sgamiau dros y ffôn i CThEM.

Dywedodd Mike Fell, Pennaeth Gweithrediadau Seiberddiogelwch yn CThEM:

“Ni fydd y rhan fwyaf o fyfyrwyr wedi talu treth o’r blaen, ac felly gallai fod yn hawdd iddynt gael eu twyllo gan negeseuon testun, e-byst neu alwadau ffôn twyllodrus sydd naill ai’n cynnig ‘ad-daliad’ neu’n mynnu bod treth yn cael ei thalu.

“Efallai y bydd myfyrwyr, a fydd wedi cael ychydig neu ddim cyswllt â’r system dreth, yn cael eu twyllo i glicio ar gysylltiadau mewn negeseuon e-byst neu negeseuon testun o’r fath.

“Ein cyngor yw bod yn wyliadwrus pe bai rhywun yn cysylltu’n ddirybudd gan ofyn am arian neu wybodaeth bersonol. Rydym yn clywed am niferoedd uchel o dwyllwyr yn cysylltu â phobl gan honni eu bod yn gweithio i CThEM. Os oes gennych unrhyw amheuaeth, ein cyngor yw peidio ag ymateb yn uniongyrchol i rywbeth amheus, ond yn hytrach i gysylltu â CThEM drwy GOV.UK ar unwaith ac i chwilio ar GOV.UK am ‘HMRC scams’.”

Cyngor CThEM yw:

Stopio:

  • Meddyliwch am funud cyn rhoi’ch arian neu’ch gwybodaeth.
  • Peidiwch â rhannu gwybodaeth breifat, ateb negeseuon testun, lawrlwytho atodiadau na chlicio ar gysylltiadau mewn negeseuon testun neu e-byst annisgwyl.
  • Peidiwch ag ymddiried yn ID y galwr ar sgrin eich ffôn. Mae’n bosibl ffugio rhifau ffôn.

Herio:

Diogelu:

  • Anfonwch e-byst amheus sy’n honni eu bod yn dod oddi wrth CThEM i cymraeg@hmrc.gov.uk neu phishing@hmrc.gov.uk, ac anfonwch negeseuon testun i 60599. Rhowch wybod am alwadau ffôn twyllodrus ar GOV.UK.
  • Cysylltwch â’ch banc ar unwaith os ydych yn credu eich bod wedi dioddef sgam, a rhowch wybod i Action Fraud amdani, (yn yr Alban, cysylltwch â’r heddlu ar 101).

 

Llun Medi 13th, 2021

Posted In: Negeseuon

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University