Bilingual Infographic explaining that students should vote in the Students Union Rep elections between 9th and 13th OctoberMae Cynrychiolwyr Pwnc yn chwarae rhan enfawr ym Mharth Addysg Undeb y Myfyrwyr, â’r nod o sicrhau bod myfyrwyr yn fodlon â’u haddysg a’u bod yn dweud eu dweud ar eu bywyd academaidd.

Cynrychiolwyr Pwnc yw’r llais dros fyfyrwyr ac yn rhoi cymorth iddynt ynghylch unrhyw faterion sy’n ymwneud â’u cwrs neu ysgol.

Mae’r holl ymgeiswyr wedi ysgrifennu maniffesto yn egluro eu hamcanion fel cynrychiolwyr. OS ydych chi’n cytuno a’r amcanion hyn ac am weld y newidiadau, defnyddiwch eich pleidlais.

Mae pleidleisio yn cymryd 5 munud ac yn gallu gwella eich amser yn y Brifysgol. Dyma’ch cyfle i ddweud eich dweud ar sut mae’r Brifysgol yn cael eu cynnal!

Pleidleisiwch nawr ar swansea-union.co.uk/elections

Sadwrn Hydref 9th, 2021

Posted In: Amrywiol

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University