Logo of a flowerCYSYLLTU wedi gweithio mewn partneriaeth â The Foundation for Positive Mental Health i ddarparu mynediad am ddim at yr ap Feeling Good – sef rhaglen lles wedi’i seilio ar dystiolaeth – i’r holl staff/myfyrwyr.

Caiff yr holl fyfyrwyr/staff fynediad at raglen hyfforddiant sgiliau meddwl syml bellach sy’n eich addysgu i dawelu’ch meddwl a datblygu meddylfryd cadarnhaol, gan alluogi gwytnwch emosiynol cryfach i ymdrin â heriau bywyd myfyriwr/pob dydd yn fwy effeithiol.

Beth yw Feeling Good?

Mae’r ap yn cynnwys rhaglen ddiogel, effeithiol nad yw’n beirniadu, Positive Mental Training, sy’n cael ei defnyddio’n helaeth yn y GIG i wella lles a chael eich cefn atoch ar ôl straen, pryder ac iselder ysbryd.

Mae rhaglen meddwl-corff Feeling Good wedi’i seilio ar seicoleg chwaraeon Olympaidd ac mae’n eich tywys drwy set o 12 o ymarferion corfforol a meddyliol. Mae hyn yn eich galluogi i newid i feddylfryd cadarnhaol, gan anghofio am y sbardunau emosiynol sy’n achosi gofid, a chynyddu eich gallu i ganolbwyntio ar yr un pryd. Nid oes rhaid i chi gwblhau’r holl 12 o ymarferion er mwyn i chi deimlo gwahaniaeth; gwelir manteision o fewn ychydig wythnosau ar ôl dechrau gwrando.

Beth yw manteision yr ap?

  • Mae’n helpu’n ar unwaith i dawelu’r corff a’r meddwl
  • Mae’n gweithio’n gyflym i annog cwsg dyfnach a gallu gwell i ganolbwyntio
  • Mae’n eich helpu i gael eich cefn atoch ar ôl gofid meddyliol
  • Mae’n datblygu lles meddyliol cyffredinol
  • Mae’n wahanol i ymwybyddiaeth ofalgar oherwydd ei fod yn cyfuno ymlacio corfforol â dychmygu canlyniadau cadarnhaol
  • Mae ganddo achrediad y GIG

Cliciwch yma i gael mynediad at yr ap am ddim, neu gallwch ddysgu mwy am Feeling Good yma.

A bear holding a phone wearing headphones

Mercher Medi 15th, 2021

Posted In: Cynigio, Llesiant

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University