Male and female student with masksDyma neges atgoffa bod canllawiau Llywodraeth Cymru yn newid o 11 Hydref. Bydd yn ofynnol i bobl ddangos Pàs COVID y GIG i brofi eu bod naill ai wedi’u brechu’n llawn neu wedi cael Prawf Llif Unffordd negatif yn ddiweddar, er mwyn mynd i mewn i’r lleoliadau a’r digwyddiadau canlynol:

 • clybiau nos
 • digwyddiadau dan do heb seddi sy’n cynnwys mwy na 500 o bobl, lle mae pobl yn cymysgu’n agos am gyfnodau hir
 • digwyddiadau awyr agored heb seddi sy’n cynnwys dros 4,000 o bobl, lle bydd pobl yn cymysgu’n agos am gyfnodau hir
 • unrhyw ddigwyddiad, o unrhyw natur, sydd â mwy na 10,000 o bobl yn bresennol

Sylwer bydd Undeb y Myfyrwyr yn parhau i lynu wrth ganllawiau Llywodraeth Cymru a chanllawiau Prifysgol Abertawe a bydd yn addasu unrhyw ddigwyddiadau i gydymffurfio â’r rhain. Byddwn yn rhoi gwybod i fyfyrwyr am newidiadau y gallant eu disgwyl wrth gadw lle ar gyfer digwyddiad Undeb y Myfyrwyr.

Beth yw Pas Covid y GIG? 

Mae Pàs COVID y GIG yn eich galluogi i rannu eich cofnod o frechiadau rhag y coronafeirws (COVID-19) mewn ffordd ddiogel.

Pwy sy’n gallu cael Pàs COVID y GIG yng Nghymru?

Gallwch gael Pàs COVID y GIG os:

 • rydych wedi cael eich brechu yng Nghymru neu yn Lloegr
 • rydych yn 16 oed neu’n hŷn

Os cawsoch eich brechu y tu allan i’r DU, dylech gael prawf o’ch brechu o’r wlad lle cawsoch eich brechu.

Sut allaf i gael Pàs COVID y GIG yng Nghymru?

Gallwch gael Pàs COVID y GIG drwy wefan y GIG (nhs.uk). Bydd hyn yn eich galluogi i greu pàs COVID drwy ddefnyddio ffôn clyfar neu gyfrifiadur.

I ddefnyddio’r gwasanaeth, bydd angen ichi gofrestru i gael mewngofnodi ar wefan y GIG. Bydd angen ichi lanlwytho llun o’ch dyfais adnabod (ID) (pasbort, trwydded yrru lawn y DU, trwydded yrru Ewropeaidd lawn).

Os ydych yn byw yng Nghymru, ni allwch gael y pàs drwy ap y GIG oherwydd dim ond yn Lloegr y mae yn ddilys.

Mwy o wybodaeth

Llun Hydref 4th, 2021

Posted In: Negeseuon, Llesiant

One Comment

 • Brandon says:

  I’m absolutely appalled to see the university support discrimination and medical apartheid. This is a clear sign of moral rot, complete cowardice and submission in the face of creeping authoritarianism.
  Your compliance with such blatant discrimination and disrespect for human rights will leave a lasting impression.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University