Collage of newspaper cuttings showing key moments and public figures in Black HistoryRydym yn llawn cyffro wrth ddathlu Mis Hanes Pobl Dduon, sydd rhwng 1 a 31 Hydref. Mae’n bwysig iawn ein bod ni, fel prifysgol, yn cydnabod dawn a gallu creadigol staff a myfyrwyr duon, ond ein bod ni hefyd yn trafod materion anodd sy’n ymwneud â chydraddoldeb o ran hil y mae pob prifysgol yn eu hwynebu, a gwneud hyn yn rhan o drafodaethau ehangach y Brifysgol.

Beth yw Mis Hanes Pobl Dduon?

‘Lansiwyd Mis Hanes Pobl Dduon yn gyntaf yn Llundain yn y 1980au. Mae pobl o gefndiroedd Affricanaidd a Charibïaidd wedi bod yn rhan sylfaenol o hanes Prydain ers canrifoedd. Fodd bynnag, mae ymgyrchwyr yn credu y bydd eu gwerth a’u cyfraniad i’r gymdeithas yn cael eu hesgeuluso, eu hanwybyddu neu eu camliwio’n aml. Mae Mis Hanes Pobl Dduon yn rhoi’r cyfle i bawb i rannu, dathlu a deall effaith treftadaeth a diwylliant pobl dduon. Yn fwy diweddar, rhoddwyd mwy o sylw i bwysigrwydd cenhedlaeth y Windrush a mudiad Mae Bywydau Du o Bwys, yn enwedig ers marwolaeth George Floyd ym mis Mai 2020’.  BBC News

Bydd Undeb y Myfyrwyr a’r Cyfadrannau’n cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau yn ystod y mis er mwyn canolbwyntio ar gyfraniadau, heriau a straeon gwahanol gan y rhai sydd o dras Affricanaidd a Charibïaidd. Gallwch gael y diweddaraf am y gweithgareddau ar Ddigwyddiadau Undeb Myfyrwyr Abertawe a Digwyddiadau ym Mhrifysgol Abertawe.  Bydd digwyddiadau ar gael i’w harchebu ar-lein bob wythnos.

Caiff diweddariadau wythnosol am y digwyddiadau, eu rhannu ar blatfformau cyfryngau cymdeithasol y Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr megis Twitter, Instagram a Facebook.

Mae’r digwyddiadau ar gael i’r holl staff a myfyrwyr o ethnigrwydd a chenedligrwydd gwahanol.

Hoffwn ddiolch i bawb, o bob rhan o’r Brifysgol, sydd wedi ein helpu i drefnu Mis Hanes Pobl Dduon yn ystod mis Hydref. Rydym yn ymrwymedig i hybu cydraddoldeb hiliol, a byddem yn gwerthfawrogi eich presenoldeb yn y digwyddiadau hyn.

Diben y Brifysgol yw dysgu, a dyma gyfle gwych i ddysgu y tu hwnt i’r mannau arferol.

Yr Athro Martin Stringer
Dirprwy Is-ganghellor (Addysg)

Instagram – Prifysgol Abertawe (@swanseauni) • Lluniau a fideos ar Instagram

Facebook – Prifysgol Abertawe – Hafan | Facebook

Twitter – Prifysgol Abertawe (@Prif_Abertawe) / Twitter

Digwyddiadau Undeb y Myfyrwyr – Digwyddiadau Undeb Myfyrwyr Abertawe

Mercher Hydref 6th, 2021

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University