Hand on Puzzle pieceMae’n bleser gennym rannu â chi wefan newydd CYSYLLTU sydd wedi cael ei diweddaru a’i gwella’n ddiweddar, yn seiliedig ar adborth myfyrwyr a staff. Mae’r wefan bellach yn fwy hwylus ei defnyddio ac mae’n cynnwys fideos a deunyddiau hyrwyddo dwyieithog.

Gall holl fyfyrwyr Prifysgol Abertawe ddefnyddio gwasanaeth cymorth gan gymheiriaid, cymorth gan grwpiau cymheiriaid neu ystod o adnoddau defnyddiol CYSYLLTU. Mae’r rhain i gyd am ddim ac yn gyfrinachol. Yn ogystal, mae cyfleoedd gwirfoddoli a DPP ar gael i fyfyrwyr a staff.

Eleni, mae CYSYLLTU wedi gweithio mewn partneriaeth â’r Foundation for Positive Mental Health i ddarparu mynediad am ddim i Feeling Good – rhaglen les yn seiliedig ar dystiolaeth sydd ar gael i’r holl staff a myfyrwyr. Mae’r ap yn cynnwys rhaglen ddiogel ac effeithiol, nad yw’n beirniadu, Positive Mental Training, sy’n cael ei defnyddio’n heleath yn y GIG i gynyddu lles a helpu pobl i ddod dros straen, pryder ac iselder.

Mae rhaglen iechyd meddwl a chorfforol Feeling Good yn deillio o seicoleg chwaraeon y Gemau Olympaidd, ac mae’n cynnwys set o ymarferion corfforol a meddyliol. Mae hyn yn annog meddylfryd cadarnhaol, cael gwared ar y sbardunau emosiynol negyddol sy’n sail i straen, gan gynyddu gallu i ganolbwyntio a ffocws.

Buddion yr ap:

  • Mae’n helpu i dawelu’r meddwl a’r corff
  • Mae’n hybu cwsg dwfn a gallu i ganolbwyntio’n gyflym
  • Mae’n eich helpu i ddod dros ofid meddyliol
  • Mae’n datblygu lles meddyliol yn gyffredinol
  • Mae’n cyfuno ymlacio corfforol â dychmygu canlyniadau cadarnhaol
  • Mae wedi’i achredu gan y GIG

Cliciwch yma i gael mynediad at yr ap am ddim neu i ddysgu rhagor am Feeling Good, cliciwch yma.

Os oes gennych gwestiynau am brosiect CYSYLLTU, neu os hoffech drafod y prosiect ymhellach, e-bostiwch connect@abertawe.ac.uk

Mercher Hydref 6th, 2021

Posted In: Amrywiol

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University