hubMae oriau agor desg  MyUniHub yn gostwng am gyfnod dros dro.  

 O ddydd Mawrth 5 Hydref, bydd y ddesg ar agor o 0830 tan 12:00 yn unig. Mae hyn er mwyn lleihau’r galw am y lle yn ystod yr oriau brig ar gyfer casglu parseli. Bydd modd cysylltu â’r tîm dros y ffôn a thrwy e-bost tan 17:00 o hyd.  

 Os oes gennych chi apwyntiad yn MyUniHub y tu allan i oriau agor y ddesg, dylech chi fynd i’r apwyntiad a bydd MyUniHub yn cysylltu â chi i’ch cynghori am newidiadau i’r trefniadau hyn.  

 Ynghyd â chydweithwyr yn UPP, mae MyUniHub yn sefydlu trefn weithio gynaliadwy i gynnal gwasanaethau yn ddiogel. Caiff rhagor o fanylion eu rhannu cyn hir.

Iau Hydref 7th, 2021

Posted In: Negeseuon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University