Cronfa 500 DPP MyfyrwyrSut byddech chi’n defnyddio £500 i ddatblygu eich gyrfa?

Mae eich cwrs gradd yn ehangu eich gwybodaeth, yn eich galluogi i ddatblygu eich sgiliau ac yn eich paratoi ar gyfer dyfodol llwyddiannus. Rydych chi’n fyfyriwr ym Mhrifysgol Abertawe wedi’r cyfan. Mae bywyd yn dda.

Ond rydym ni’n ymwybodol na allwn ni bob tro ddarparu y cyfan sydd angen arnoch chi ar gyfer eich gyrfa yn y dyfodol, felly rydym ni wedi creu partneriaeth gyda Phrifysgolion Santander i gynnig 20 o grantiau gwerth £500 yr un i gynorthwyo gyda thalu am unrhyw gyrsiau ychwanegol rydych chi’n ymgymryd â nhw.

Efallai y bydd angen i chi fynychu Cwrs Codio, Hyfforddiant Rheolaeth ac Arweinyddiaeth, Cwrs Ieithyddol neu arholiadau proffesiynol eraill. Pwrpas y Cronfa £500 DPP Myfyrwyr yw helpu myfyrwyr a graddedigion Prifysgol Abertawe i ariannu’r cymwysterau hyn a llawer mwy!

Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw rhannu ychydig o fanylion am eich hun, pam hoffech chi ymgymryd â’r cwrs a sut bydd o fudd i chi yn eich gyrfa – mae’n hawdd! Yna, byddwn ni’n cwrdd fel panel i drafod cyn rhoi gwybod os ydy eich cais wedi bod yn llwyddiannus.

Cliciwch ar y ddolen hon i wneud cais

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw’r 8fed Tachwedd – felly cofiwch gyflwyno eich cais mewn da bryd!

Llun Hydref 11th, 2021

Posted In: Amrywiol

10 Comments

 • Sian says:

  How do I apply to cod funding £500

 • Amanda valerie howland says:

  Hi
  I am currently on a Masters course and to enable me to continue my development onto a PGCE course I need to resit my English Maths and Science GCSE and the £500 would go towards funding that.

  Many thanks

  • Student Communications Coordinator says:

   Hi Amanda! Thanks for getting in touch. If you click on the application link in the article, you will have an opportunity to apply and submit your reasons for the funding and how it can help your career. They will get together as a panel to check everything over and let you know if your application has been successful. Good luck!

 • Sum Kiu Chan says:

  I am attending an english language course. I would like to undertake this course because my mother language is not english. It is quite hard for me to learn in university, especially in this covid time.

  • Student Communications Coordinator says:

   Hi Sum! Please apply by clicking the link in the article. You can make your request and they’ll let you know if you have been successful or not. Good luck!

 • Dylan Adams says:

  Hi, my name is Dylan, I am studying an aerospace engineering degree. I would like to do some CFD and solidworks courses to excel my CAD drawing (computer aided design). I would like to work in either Formula 1 or for a space agency. Becoming proficient in these software’s will enable me to stick out from the crowed and give me a chance to follow a dream career plan.

 • ZHEN says:

  Excuse me, which website can we buy courses on?

  • Student Communications Officer says:

   Hi there, there isn’t a specific website from which you can buy courses for this fund I’m afraid, as I understand it you will need to find a course that you would like to do (or you are already doing one) and apply to the fund for financial assistance towards any fees associated with that course. If you need any further help please contact employmentzone@swansea.ac.uk who might be able to provide additional information. Good luck!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University