Welsh Talking Research Logo - two swans wearing Doctoral caps, talking over a drink of beer/cup of teaRydym wrth ein boddau’n cyhoeddi ein digwyddiad Siarad am Ymchwil cyntaf. Cyfle i fyfyrwyr ymchwil ôl-raddedig ar draws Abertawe i gwrdd, cymdeithasu a rhannu eu gwaith ymchwil.

Rydym yn dechrau gyda chyflwyniad ar Effaith Ymchwil gan Alaina Turner (Cyfadran y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol) a Michael Allan (Y Gyfadran Gwyddoniaeth a Pheirianneg).

Mae gennym fargen ar ddiodydd i chi hefyd, gyda 4 peint o gwrw am £10, felly gwnewch yn siŵr eich bod yn cael eich ffrindiau a’ch cydweithwyr i gofrestru am y digwyddiad.

Pryd:Dydd Iau 24 Hydref am 16:00

Ble: Bar JC’s (Campws Singleton)

COFRESTRWCH YMA

Rydym wedi dechrau Siarad am Ymchwil ar ôl siarad ag ymchwilwyr ôl-raddedig eraill a oedd am gael y cyfle i gwrdd ag ymchwilwyr eraill ar draws y Brifysgol a chael rhagor o gyfleoedd i gyflwyno eu gwaith ymchwil ac rydym yn gobeithio bydd hwn yn ddigwyddiad a fydd yn arwain at lawer mwy.

Os hoffech gyflwyno mewn digwyddiad yn y dyfodol neu os oes gennych syniad gwych am thema, anfonwch e-bost atom.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yno.

Sean & John

Llun Hydref 11th, 2021

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University