Smiling students sitting at a tableHoffech chi gyfrannu at sicrhau a gwella ansawdd academaidd ar draws y Brifysgol, cyflwyno eich safbwynt a gwneud cyfraniad gwerthfawr ac effaith barhaus ar lywio profiad a chanlyniadau myfyrwyr?

Os felly, byddwch yn Adolygydd Myfyrwyr a gwneud gwahaniaeth cadarnhaol wrth i chi ennill profiad gwerthfawr o weithio mewn amgylchedd proffesiynol. I ddysgu rhagor am Gymuned yr Adolygwyr Myfyrwyr a chyfleodd sydd ar ddod, ac i fynegi’ch diddordeb, ewch i’n tudalen we ddynodedig.

Edrychwn ymlaen at glywed gennych!

Mawrth Hydref 12th, 2021

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University