Aerial view of the Secret Bar and Kitchen and Swansea BayMae Gwasanaeth Lles Prifysgol Abertawe’n cynnal ein trydydd digwyddiad dan enw HOPEWALK, sef taith gerdded elusennol ar y traeth i gefnogi Papyrus, yr elusen yn y DU sy’n ceisio atal achosion o hunanladdiad ymhlith pobl ifanc.

Yn ystod mis Hydref, cynhelir digwyddiadau tebyg ledled y DU er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth o hunanladdiad ymhlith pobl ifanc. Byddwn yn codi arian er mwyn helpu i gefnogi gwaith Papyrus gyda phobl ifanc.

Ceir manylion ein taith gerdded ar y traeth isod:

Dyddiad: Dydd Sul 31 Hydref 2021
Amser: 10.30am
Dechrau a gorffen: The Secret Beach Bar & Kitchen, Heol y Mwmbwls, Abertawe, SA2 0AY.

Taith gerdded gylchol ar y traeth tair milltir o hyd i Blackpill ac yn ôl.

Os hoffech gymryd rhan yn ein digwyddiad HOPEWALK, a wnewch chi gofrestru ac/neu gyfrannu drwy ein tudalen Just Giving:

Cofrestru

Cyfrannu a chofrestru

Ceir rhagor o wybodaeth drwy e-bostio Carl Ely.

Llun Hydref 11th, 2021

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Llesiant

2 Comments

  • Sandra Manu-Antwi says:

    Good morning,
    I would very much appreciate it if I am given the opportunity to participate in the upcoming HOPEWALK. Please send me information on how to register. Thank you.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University