Yn ôl gofynion y Brifysgol, os yw’r gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu wedi cysylltu â chi ac y nodwyd eich bod yn gysylltiad agos a’ch bod wedi eich eithrio rhag ynysu (yn unol â chyfarwyddyd Llywodraeth Cymru a’r gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu), rhaid i chi beidio â dod i un o’r campysau na chymryd rhan mewn gweithgaredd a drefnir gan y Brifysgol.

Rhaid i fyfyrwyr beidio â chymryd rhan yng ngweithgarwch y Brifysgol ar y campws neu oddi ar y campws, gan gynnwys dysgu ac addysgu, ymchwil, gweithgarwch cymdeithasol a digwyddiadau.

Mae hyn yn berthnasol pan fyddwch chi’n ymwybodol eich bod chi’n gyswllt agos h.y. rydych chi’n byw gyda rhywun sydd wedi derbyn canlyniad prawf positif, neu os yw timau Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru yn cysylltu â chi, naill ai dros y ffôn, drwy neges e-bost neu drwy neges destun. Nid yw’n berthnasol i’r hysbysiadau a ddarperir gan ap Covid y GIG. Os byddwch chi’n derbyn hysbysiad gan ap Covid y GIG, dilynwch ganllawiau Llywodraeth Cymru ynghylch hunanynysu. Mae’r dolenni canlynol yn rhoi mwy o wybodaeth am olrhain cysylltiadau yng Nghymru Olrhain Cysylltiadau: eich cwestiynau | GOV.WALES 

Mae’n ofynnol i fyfyrwyr hysbysu myunisupport@abertawe.ac.uk pan fyddant yn cael eu hadnabod yn gyswllt agos.

Mawrth Hydref 12th, 2021

Posted In: Negeseuon, Llesiant

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University