Smiling student holding a tablet computerYmuna â’r cynllun Mentora Fflach a gwneud i dy CV a’ dy geisiadau am swyddi serennu!

Mae nifer cyfyngedig o leoedd ar gael, felly cofrestrwch heddiw.

Fel mentorai, byddi di’n elwa o’r canlynol:

  • Cyngor penodol i ti gan gyd-fyfyrwyr proffesiynol profiadol (a chyfeillgar).
  • Dysgu sut i wella dy CV ac ysgrifennu ceisiadau am swyddi llwyddiannus.
  • Rhoi hwb i dy sgiliau a dy brofiad.
  • Darganfod beth mae recriwtwyr yn chwilio amdano.
  • Mwyafu dy gyfle i ddod o hyd i’r swydd berffaith.

Cynhelir y cynllun mentora am 3 mis ac mae’n cynnwys pum sesiwn cyngor personol ar-lein.

Dysgwch twy

Dyddiad cau: 29 Hydref

Mawrth Hydref 12th, 2021

Posted In: Negeseuon, Cynigio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University