Beth yw diwrnShwmae Su'mae day logood Shwmae Su’Mae?

  • Cyfle i ddathlu’r Gymraeg yn eich cymuned, gweithle neu ysgol/prifysgol.
  • Dydd arbennig i annog y genedl i ddechrau pob sgwrs gyda Shwmae neu Su’mae.
  • Cyn pen dim bydd un Shwmae neu Su’mae yn troi yn gannoedd neu filoedd trwy gydol y flwyddyn

Pwy sy’n cymryd rhan?

  • Mae’n agored i bawb, o bob oedran, o bob cwr o Gymru.
  • Mudiad ambarél Dathlu’r Gymraeg sy’n ysgogi’r gweithgaredd, ond mae’r diwrnod yn eiddo i bawb sydd â diddordeb mewn gweld y Gymraeg yn ffynnu.
  • Di-gymraeg, dysgwr neu’n rhugl yn y Gymraeg – beth bynnag eich gallu mae’n rhywbeth i ti ac i fi ddathlu gyda’n gilydd.

Mae Prifysgol Abertawe yn falch o fod yn brifysgol ddwyieithog. Mae gan ein myfyrwyr, ein staff a’r cyhoedd yr hawl i ddefnyddio’u Cymraeg.

Gwnewch yn siŵr eich bod chi’n deall yr hawliau hynny o dan Safonau’r Gymraeg.

Academi Hywel Teifi yw pwerdy’r Gymraeg yn y Brifysgol, ac yn gyfrifol am ddatblygu cyfleoedd i fyfyrwyr astudio elefennau o’u cyrsiau yn y Gymraeg.

Dyma hefyd gartref canolfan Dysgu Cymraeg Bae Abertawe, ac adran y Gymraeg.

Mae’r Gymraeg yn perthyn i bawb. Rho gynnig arni!

www.shwmae.cymru

@ShwmaeSumae

https://www.facebook.com/ShwmaeSumae/

#ShwmaeSumae

Gwener Hydref 15th, 2021

Posted In: Negeseuon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University