Two students holding trays full of foodRydym ni angen i chi ein helpu i lywio’r cynigion bwyd a diod gwych a fydd yn dod i’r campws cyn hir…

Ni fydd yr arolwg hwn yn cymryd mwy na 10 munud i chi ei gwblhau a gallwch chi ennill un o ddau dab bar gwerth £50 (ar gyfer lluniaeth bwyd a diod)

Gallwch  gyrchu’r arolwg yma.

Mae’r arolwg yn cau ar dydd gwener 15 Hydref, felly, anfonwch eich ymateb chi’n gyflym.

Diolch am eich amser!

Mercher Hydref 13th, 2021

Posted In: Amrywiol

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University