Shielding Mae’r astudiaeth hon am geisio archwilio profiad a llesiant myfyrwyr sydd wedi bod yn gwarchod eu hun o ganlyniad i’r pandemig.

Rydym yn chwilio am fyfyrwyr Prifysgol Abertawe i gymryd rhan yn y dadansoddiad archwiliadol hwn ynglŷn â’r profiad mae gwarchod wedi cael ar lesiant pobl yn ystod y pandemig Covid-19.

Mae’r broses yn cynnwys cymryd rhan mewn cyfweliad unigol lled-strwythuredig tua 45-60 munud er mwyn archwilio’r effaith mae gwarchod wedi cael ar eu llesiant.

Os oes gennych chi ddiddordeb cymryd rhan yn yr astudiaeth yma, peidiwch ag oedi cysylltu.

Mae’r ymchwil yma yn cael ei arwain gan fyfyriwr MSc Rebecca Williams, a hynny o dan goruwchwiliaeth Sophia Komninou (sofia.komninou@swansea.ac.uk).

Cysylltwch â Rebecca Williams ar 956926@swansea.ac.uk os hoffech gymryd rhan.

Awdurdodwyd yr ymchwil yma gan Bwyllgor Moeseg Ymchwil, Ysgol Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Prifysgol Abertawe.

Llun Tachwedd 1st, 2021

Posted In: Arolygon ac Astudiaetha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University