Mae’n bleser gennym roi gwybod i chi y bydd gwasanaeth bws 24 awr First Bus a ohiriwyd dros dro o ganlyniad i Covid a phrinder gyrwyr, yn dychwelyd ym mis Ionawr 2022.Student using 24 hour bus service

Bydd Rhif 8 yn darparu gwasanaeth 24 awr o ddydd Llun i ddydd Gwener, a bydd yn cysylltu Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan, Campws Parc Singleton, Canol y Ddinas a Champws y Bae, yn ogystal ag aros ar hyd y llwybr.

Bydd myfyrwyr â thocyn tymor neu flynyddol yn gallu defnyddio’r gwasanaeth heb gost ychwanegol.  Bydd tocynnau dydd a brynir ar y diwrnod teithio hefyd yn ddilys tan 5.30am y bore canlynol. Gallwch brynu tocynnau sengl a dydd cyn teithio drwy ap First Bus neu ar y bws.Byddwn yn anfon manylion llawn am y gwasanaeth i’r holl fyfyrwyr yn hwyrach eleni, a byddwn yn diweddaru ein Tudalennau Gwe Teithio gyda rhagor o newyddion.

Trefniadau Dros Dro

Yn y cyfamser, mae gwasanaeth dros dro gan Cymru Coaches ar waith tan 10 Rhagfyr.

Mae’r gwasanaeth am ddim ar gael ar Nos Lun, Nos Fercher a Nos Wener o ganol nos tan 4am.

Bydd y bysus yn codi pobl yn y mannau arferol ym Mhentref Myfyrwyr Hendrefoelan, y tu allan i Dŷ Fulton, gwaelod Stryd y Gwynt yng Nghanol y Ddinas yn y gilfan i drosglwyddo o Singleton a’r gilfan gyferbyn i drosglwyddo o’r Bae. Ni fydd y bws yn aros mewn unrhyw le arall ar hyd y daith.

Sylwer mai gwasanaeth bws byr dymor, dros dro gan Cymru Coaches yw hwn sy’n cael ei gynnal tan 10 Rhagfyr. Rhaid cael tocynnau ar gyfer teithio ar holl wasanaethau First Bus. Mae rhagor o wybodaeth am opsiynau tocynnau a phrisiau ar ein Tudalennau Gwe Teithio.

Gwener Hydref 22nd, 2021

Posted In: Newyddion Campws, Negeseuon, Travel

2 Comments

  • Norma says:

    Can I get more information on the Cymru Coaches service? Like what are the routes? Is it free for both going and coming journeys or just one journey? Do you have to prove you’re a student?

    • Student Partnership and Engagement Manager says:

      Hi Norma, the coach service is free, if you are going out before 12 then you would need to pay on the First Cymru service. The coach service has limited stops as it is not a timetabled bus service, it stops at HSV, Singleton Campus, then on Wind street and on to Bay Campus. There is no need to show student ID and it runs every 1/2 hour approximately.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University