Volunteer on a sustainability campaign text in blue squareEisiau rhagor o wybodaeth am y Digwyddiad Diffodd i Fyfyrwyr a byw’n gynaliadwy yn y brifysgol?  Byddwn yng nghyntedd Fulton fore Mercher 10 Tachwedd.

Gall yr argyfwng hinsawdd deimlo’n llethol! Gall gweithredu a chysylltu ag eraill fod yn ffordd dda o deimlo dy fod yn cymryd camau ymarferol. Cofrestra i wirfoddoli ar gyfer y Digwyddiad Diffodd i Fyfyrwyr i ganfod mwy am sut gelli di wneud gwahaniaeth ar y campws. Cynhelir ein hyfforddiant wyneb yn wyneb ar 10 Tachwedd o 1.30pm: https://www.sos-uk.org/sustainable-accommodation/volunteer

GWIRFODDOLA AR YMGYRCH CYNALIADYWEDD

Cofrestra ar gyfer hyfforddiant i wirfoddolwyr ar gyfer ein Digwyddiad Diffodd i Fyfyrwyr

Dydd Mercher 10 Tachwedd

Ystafell Keir Hardie 230

1.30pm

Mawrth Hydref 26th, 2021

Posted In: Digwyddiadau: Beth sydd Ymlaen?, Sustainability

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Upcoming Events


© Swansea University

Hosted by Information Services and Systems, Swansea University